Stappenplan

Evers uitvaartverzorging staat voor u klaar

Overlijden melden

Bel vrijblijvend 0475 - 582 458

Tarieven

Hier vindt u onze tarieven

Offerte of vragen?

Neem contact met ons op

Waarin kunnen we u ondersteunen?

Stappenplan

Wij willen u graag helpen om op een inzichtelijke wijze de dagen voor, tijdens en na een overlijden de gang van zaken te regelen. Naast de rouwverwerking zult u ook een aantal keuzes moeten maken, bij een deel van die keuzes willen we u graag van dienst zijn.

Evers uitvaartverzorging - stappenplan

Voor overlijden

Om meer informatie te krijgen over de gang van zaken worden er vaak in voorbesprekingen de mogelijkheden besproken.

Raadzaam is om de materiële zaken goed te regelen, een testament is hiervoor een juiste regeling. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris. Immateriële zaken kunt u vastleggen in een codicil waar men de wensen kan vastleggen. Daarnaast kan men ook denken aan donorcodicil en het inventariseren van verzekeringspapieren.

Overlijden

Indien iemand overlijdt zal de dood geconstateerd en bevestigd moeten worden, dit gebeurt door een arts.

Bij een natuurlijk overlijden is er verder geen belemmering om afspraken te maken. Indien de doodsoorzaak van een niet natuurlijke aard is, kan het zijn dat men op de beslissing van de Officier van Justitie moet wachten om verdere stappen te ondernemen.

Na overlijden

Na het overlijden kunt u contact met ons zoeken om een afspraak te maken. Natuurlijk is het belangrijk familie en kennissen op de hoogte te stellen.

Vaak heeft men als nabestaanden al nagedacht over de uitvaart. Soms is er voor het overlijden al samen overlegd, en zijn er wensen kenbaar gemaakt. Het is tenslotte afscheid nemen en voor ieder die verbonden is met de overledene is het een persoonlijk afscheid.

Zo kan het zijn dat er met vele wensen rekening gehouden moeten worden. Afhankelijk van de plaats van het overlijden en eventuele werkzaamheden zullen er verdere afspraken gemaakt worden.

Opbaring

Het opbaren kan op vele plaatsen zoals in de thuissituatie (thuis of op de kamer van de instelling waar iemand overlijdt) maar ook in ons uitvaarthuis.

Nadat de overledene verzorgd en gekleed is, kan hij/zij opgebaard worden. Indien men kiest voor thuisopbaring zullen er enkele noodzakelijke maatregelen genomen moeten worden.

Door gebruik van koeling in de ruimte van de overledene kan men meestal de dagen verantwoord overbruggen.
De koeling bestaat uit een bedkoeling die onder de overledene wordt geplaatst.

Afhankelijk van het jaargetijde en de plek van opbaren kan tevens nog een mobiele airco worden geplaatst.
Tevens kan men ook kiezen voor thanatopraxie (is een vorm van een tijdelijke balseming. Deze handeling kan niet op thuislocatie plaatsvinden.)

Bespreking wensen

Tijdens de bespreking zullen mogelijkheden en wensen samenkomen, afspraken worden gemaakt met bijvoorbeeld de kerk, crematorium, begraafplaats etc.

Met het invullen van het opdrachtenformulier zullen alle aspecten besproken worden en wordt er uitleg gegeven waar nodig. Als er verdere wensen zijn kunnen deze ook in de bespreking worden meegenomen.

Invulling van de dag van afscheid

Om de dag van afscheid naar wens te laten verlopen zal in de dagen voor het afscheid er tussen u en ons meerdere ontmoetingen en besprekingen zijn.

Stapsgewijs zullen wij u begeleiden naar deze dag, en dan samen die invulling gaan geven die u wenst.
Indien u kiest voor een kerkelijke uitvaart zal de priester of pastoor die in de dienst voorgaat een gesprek met u hebben om in samenspraak met u de afscheidsdienst vorm te geven.

Mogelijkheden van afscheid

Als u er voor kiest om een niet kerkelijke uitvaart te houden, dan zijn er legio mogelijkheden om de dag van afscheid vorm te geven.

Door uw persoonlijke inbreng kunt u bepalen wat er gaat gebeuren.
Wij zijn u graag van dienst om u hierin te ondersteunen en wij kunnen ook, indien u dat graag heeft een aandeel leveren of de gehele dienst vorm geven, natuurlijk met uw wensen als leidraad.

Plaats van afscheid

Bij gelovige uitvaarten wordt meestal gekozen voor de parochiekerk. Indien de voorganger (priester-pastor-dominee) er geen bezwaren tegen heeft kan de uitvaart op een andere locatie plaatsvinden.

Niet kerkelijke uitvaarten kunnen op de locatie plaatsvinden die uw persoonlijke voorkeur heeft.
Naast kerkgebouwen zijn er aula’s en zalen die speciaal voor deze gelegenheden ingericht zijn of ervoor worden ingericht.

Crematoria beschikken meestal over aula‘s waar men vooraf aan de crematie een plechtigheid kan laten plaatsvinden, u bent dan wel altijd gebonden aan een bepaalde tijd. (meestal 1 uur) Verlenging van deze tijd is mogelijk tegen extra kosten. Loopt de viering zonder reservering toch uit dan wordt er door de meeste crematoria een boete opgelegd.
Evers Uitvaarhuis beschikt ook over een aula waar we uitvaartdiensten kunnen houden en waar een heel ruime tijdslimiet geldt. (met een maximum van 3 uur)

Uitvaartmogelijkheden Kerkelijke uitvaart

Van gelovige overledenen wordt vaak afscheid genomen in hun eigen parochie c.q. gemeenschap. Hun kerkgebouw is meestal de plek waar men in geloof afscheid neemt.

De invulling van de afscheidsviering wordt door een priester, dominee of pastor, in samenspraak met de familie gedaan.Na de dienst in de kerk zal men dan de overledene begraven of cremeren

Uitvaartmogelijkheden Niet kerkelijke uitvaart

Deze vorm van afscheid nemen is de laatste 20 jaar toegenomen. De plechtigheid gaat niet volgens een vast ritueel.

De invulling van de uitvaart wijkt af van wat men gewend is. De teksten zijn persoonlijker en er is soms een gebed als daar behoefte aan is. De dienst wordt opgeluisterd met eigen muziek, er bestaat ook de mogelijkheid om een fotopresentatie weer te geven.

Afhankelijk van de locatie die gekozen wordt kan een tijdslimiet gelden. Na deze plechtigheid wordt de overledene begraven of gecremeerd.

Uitvaartmogelijkheden Afscheidsruimtes

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een afscheidsruimte zoals de aula van een crematorium, onze eigen aula van het Uitvaarthuis en andere locaties die ingericht kunnen worden voor een afscheid.

Men kan denken aan een verenigingslokaal, gemeenschapshuis etc.

Thuis zou ook de plek kunnen zijn waar u samen wilt zijn om afscheid te nemen.
Indien het weer het toelaat is buiten een mogelijkheid, te denken aan een grasveld of bosperceel.
Buiten de bestaande ruimtes en plekken moet wel rekening worden gehouden met gepaste inrichting, geluidsapparatuur e.d. De kosten hiervan kunnen variëren afhankelijk van plek en wensen.

Afsluiting en nazorg

Na de uitvaart zijn er nog vaak diverse werkzaamheden zoals het opruimen van de huisraad, het regelen van de administratie en de eventuele afhandeling van de erfenis.

Vaak moet er contact worden gezocht met de notaris, de verzekeringsmaatschappijen moeten worden ingelicht en soms moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt met vele instanties. Deze werkzaamheden kunt u uitvoeren met deskundigen op dit gebied. Indien u hier vragen over heeft kunnen wij u helpen om de juiste deskundigen te vinden.
Indien u nog vragen heeft omtrent de uitvaart of zaken die hier direct mee te maken hebben dan horen wij die graag om u het passende advies te geven.

Wij kunnen behulpzaam zijn indien u een dankbetuiging wilt plaatsen in een dagblad of weekblad. Maar natuurlijk ook als u dankbetuigingen wilt versturen kunnen wij daarbij van dienst zijn.
Enkele weken na de uitvaart ontvangt u van ons de uitvaartfactuur.

Evers Uitvaartverzorging blijft ook na de uitvaart bereikbaar voor uw vragen en opmerkingen.

Waarin kunnen we u bijstaan?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.